L f L - Låneforeningen for Lærere
INDBETALING AF FOR STORE PRÆMIER TIL FORENEDE GRUPPELIV.

I meddelelsen dateret 5.3.2007 redegjorde bestyrelsen for at der ved
en fejl var sket indbetaling af for store præmier til Forenede Gruppeliv
i perioden januar til april 2007.

Bestyrelsens hensigt var, at hvert medlem skulle have nedskrevet
deres restgæld med det for meget indbetalte beløb. For de enkelte
lånere drejer det sig - afhængig af lånets hovedstol - om et beløb
mellem 93 kr. til 142 kr.

Det har imidlertid vist sig at denne løsning ville medføre urimeligt
store omkostninger, da hvert medlems mellemværende skulle bogføres manuelt.

På foreningens ordinære bestyrelsesmøde den 31.8.2007 besluttede
bestyrelsen derfor at lade det for meget indbetalte beløb indgå i
foreningens driftskapital, og dermed styrke foreningens soliditet,
således at det også fremover vil være muligt at tilbyde billige
lån til medlemmerne.

Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere