L f L - Låneforeningen for Lærere
INDKALDELSE OG DAGSORDENEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I LÅNEFORENINGEN FOR LÆRERE 2020

På den ordinære generalforsamling den 16. juni 2020 er der forslag til
vedtægtsændringer. Disse ændringer kan kun vedtages såfremt 2/3 af
medlemmerne er til stede, dog er en med samme vedtægtsændringer på
dagsordenen sammenkaldt ny generalforsamling beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal.

Blive vedtægtsændringerne ikke vedtaget den 16. juni 2020 jf. ovenfor, indkaldes der hermed til:

Ekstraordinær generalforsamling
Mandag den 22. juni 2020 kl. 16.30
Frydendalsvej 24

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Endelig behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne

Bilag til punkt 2 i dagsordenen er vedlagt som PDF-fil.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere