L f L - Låneforeningen for Lærere
INDKALDELSE OG DAGSORDENEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LÅNEFORENINGEN FOR LÆRERE 2020


Indkaldelse til:
Ordinær generalforsamling.
Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16.30
Frydendalsvej 24

(På grund af corona-situationen vil der i år IKKE blive serveret mad efter generalforsamlingen)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Vedtægtsændringer (se vedhæftede PDF-fil)
5. Valg af – se nedenfor
6. Eventuelt

På valg er:
3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
• Kjell Nilsson
• Flemming Barfred
• Mads Ostermann

2 bestyrelsessuppleanter:
• Lars Hyldkrog (1. Suppleant)
• Inge Thomsen (2. Suppleant)

2 revisorer:
• John Karstad
• Lars Johansen

2 revisorsuppleanter:
Vakant

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere