L f L - Låneforeningen for Lærere
NYHED

Låneforeningen for Lærere under Københavns Kommune.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, fredag den 23. februar kl. 16.00, i KLF's hus, Frydendalsvej 24, med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af:

a) 2 bestyrelsesmedlemmer.
b) 2 bestyrelsessuppleanter.
c) 2 revisorer.
d) 2 revisorsuppleanter.


6. Eventuelt.

P.f.v.

Hans Kongsgård Sørensen

NB: Se foreningens årsregnskab fra 2006.


Låneforeningen for Lærere