L f L - Låneforeningen for Lærere
DAGSORDENEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Indkaldelse til:
Ordinær generalforsamling.
Fredag den 9. marts 2018 kl. 16.00
Frydendalsvej 24.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Valg af:

På valg:

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsesmedlemmer
Birger Madsen
Mads Ostermand
Flemming Barfred

2 bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsessuppleanter
Mette Møller Andersen
Jan Maslak

2 revisorer

Revisorer
John Karstad
Lars Johansen

2 revisorsuppleanter

Revisorsuppleanter
Unna Jønck

5) Eventuelt

Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere