L f L - Låneforeningen for Lærere
INDKALDELSE TIL EXTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Indkaldelse til :

Ekstraordinær generalforsamling
I Låneforeningen for Lærere i Københavns Kommune

Mandag den 27.3.2017 kl. 16.00
I KLFŽs lokaler Frydendalsvej 24.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Endelig behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne.

Bilag til punkt 2 i dagsordenen:
Forslag til vedtægtsændringer: § 3 får et nyt stk. 4 som følger herunder:

Stk.4
For lån, hvor der på grund af ansættelsesforholdets karakter, ikke kan opnås
forskrivning på løn og pension jf. stk.3, er det en forudsætning for opnåelse
af lån, at der etableres en betalingsaftale fra låntagers konto.

Følgende tilføjes § 6 stk. 2 som nyt 2. punktum:

For lån der oprettes uden lønforskrivning jf. § 3 stk. 4 udarbejdes og
overgives til pengeinstituttet en betalingsaftale fra låntagers konto.

Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere