L f L - Låneforeningen for Lærere
DAGSORDENEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Indkaldelse til:
Ordinær generalforsamling.
Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00
Frydendalsvej 24.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab       Årsrapport
4. Indkomne forslag: Forslagene skal være modtaget af foreningens
bestyrelse senest 1.3.2017
5. Forslag til ændring af vedtægterne (se bilag)
6. Valg af:

På valg:

a) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsesmedlemmer
Niki Bagge
Henrik Grønholm

b) 2 bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsessuppleanter
1. sup Mette Møller Andersen
2. sup Jan Maslak

c) 2 revisorer

Revisorer
John Karstad
Lars Johansen

d) 2 revisorsuppleanter

Revisorsuppleanter
1.supp Unna Jønck

7. Eventuelt

Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere