L f L - Låneforeningen for Lærere
NYHED

Dagsorden

Låneforeningen for Lærere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, fredag den 24. februar kl. 16.00, i KLF's hus, Frydendalsvej 24, med flg. dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer.
 5. Valg af:
  a) 3 bestyrelsesmedlemmer.
  b) 2 bestyrelsessuppleanter.
  c) 2 revisorer.
  d) 2 revisorsuppleanter.
 6. Eventuelt.
P.f.v.

Hans Kongsgård Sørensen

NB: Vedr. punkt 4: Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, fredag den 10. marts kl. 16.00, samme sted.


Låneforeningen for Lærere