L f L - Låneforeningen for Lærere




INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Indkaldelse til:
Ordinær generalforsamling.
Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.00
Frydendalsvej 24.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab. ( årsrapport og nøgletallene kan ses her )
 4. Indkomne forslag: Forslagene skal være modtaget af foreningens
  bestyrelse senest 1.3.2016
 5. Forslag til ændring af vedtægterne. (se bilag)
 6. Valg af:
 7. På valg:

  a) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

  Bestyrelsesmedlemmer
  Flemming Barfred
  Birger Madsen
  Erik Koblauch (ønsker ikke genvalg)

  b) 2 bestyrelsessuppleanter

  Bestyrelsessuppleanter
  1. supp. Frank Hagberg
  2. supp. Mads Osterman

  c) 2 revisorer

  Revisorer:

  John Karstad
  Lars Johansen

  d) 2 revisorsuppleanter

  Revisorsuppleanter:
  1.supp. Unna Jønck

 8. Eventuelt

Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere