L f L - Låneforeningen for Lærere
DAGSORDENEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ordinær generalforsamling.
Fredag den 6. marts 2015 kl. 16.00
Frydendalsvej 24.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
  Årsrapport og nøgletallene kan ses her fra 27.2.2015
 4. Indkomne forslag:
  Forslagene skal være modtaget af foreningens bestyrelse senest 1.3.2015
 5. Valg af:
 6. På valg:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  2. Bestyrelsesmedlemmer
   Henrik Grønholm
   Niki Bagge

  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. Bestyrelsessuppleanter
   1. supp. Frank Hagberg
   2. supp. Mads Osterman

  5. 2 revisorer
  6. Revisorer
   John Karstad
   Lars Johansen

  7. 2 revisorsuppleanter
  8. Revisorsuppleanter
   1.supp. Unna Jønck

 7. Eventuelt

Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere