L f L - Låneforeningen for Lærere
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Indkaldelse til:
Ekstraordinær generalforsamling.
Tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.00
Frydendalsvej 24.

På den ordinære generalforsamling fredag den 7.3.2014 blev bestyrelsens forslag
til vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.

Ifølge foreningens vedtægter § 18 stk. 2 kan vedtægtsændringerne ikke vedtages
med mindre 2/3 af medlemmerne er til stede, dog er en med de samme
vedtægtsændringer på dagsordenen sammenkaldt ny generalforsamling
beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Derfor indkaldes der hermed til
ekstraordinær generalforsamling:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Vedtægtsændringer. Kan ses på www.LfL.dk/aendringer2014.pdf

Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere