L f L - Låneforeningen for Lærere
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Indkaldelse til:
Ordinær generalforsamling.
Fredag den 7. marts 2014 kl. 16.00
Frydendalsvej 24.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
  Regnskabets hovedtal.
 4. Bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter.
  Forslag til vedtægtsændringer.
 5. Andre indkomne forslag:
  Forslagene skal være modtaget af foreningens bestyrelse senest 1.2.2014
 6. Valg af:

  På valg:

  a) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

  Bestyrelsesmedlemmer
  Flemming Barfred
  Birger Madsen
  Erik Koblauch

  b) 2 bestyrelsessuppleanter

  Bestyrelsessuppleanter
  1. supp. Frank Hagberg
  2. supp. Mads Osterman

  c) 2 revisorer

  Revisorer:

  John Karstad
  Lars Johansen

  d) 2 revisorsuppleanter

  Revisorsuppleanter:
  1.supp. Unna Jønck

 7. Eventuelt

Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere