L f L - Låneforeningen for Lærere
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Indkaldelse til:
Ordinær generalforsamling.
Fredag den 8. marts 2013 kl. 16.00
Frydendalsvej 24.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning
 3. Regnskab ( kan ses her. )
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af:

  På valg:

  a) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

  Bestyrelsesmedlemmer
  Henrik Grønholm
  Niki Bagge

  b) 2 bestyrelsessuppleanter

  Bestyrelsessuppleanter
  1. supp. Frank Hagberg

  c) 2 revisorer

  d) 2 revisorsuppleanter

  Revisorer
  John Karstad
  Lars Johansen

  Revisorsuppleanter
  1.supp. Unna Jønck

 6. Eventuelt

Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere