L f L - Låneforeningen for Lærere
NYE ÅBNINGSTIDER PR. 1 JULI 2012.

Forretningsfører Hans Kongsgaard Sørensen har pr. 1.juli 2012 valgt at gå
på pension, og i den forbindelse har LfL's bestyrelse valgt at Hans's
administrative opgaver frem over skal varetages af
Københavns Lærerforening v/Hanne Spiegelberg og Sjanne Hansen.

Foreningens åbningstider vil fra 1. juli 2012 derfor følge KLF's åbningstider,
som du finder på: www.klfnet.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Låneforeningen for Lærere