L f L - Låneforeningen for Lærere
NYHED

Beretning for foreningsåret 2005.

Indledningsvis vil jeg gerne takke KLF for både at stille dirigent og lokaler til rådighed når Låneforeningen afholder den ordinære generalforsamling. I samme åndedrag vil jeg også byde de fremmødte medlemmer nye som trofaste velkomne til den ordinære generalforsamling 2006.

Låneforeningen har været gennem et år præget af store forandringer. Bestyrelsen konstituerede sig på ny i maj måned og hvad angår det organisationsmæssige indgik vi ved årsskiftet en ny aftale med L&S.

I forbindelse med at Låneforeningens bestyrelse i maj måned besluttede at indgå en ny administrationsaftale med L&S valgte foreningens formand gennem mange år at stoppe sit arbejde i bestyrelsen.

OBC blev bestyrelsessuppleant 1984, og i 1987 trådte han ind i bestyrelsen som næstformand for 5 år senere i 1992 at blive valgt til formand. Som næstformand og formand varetog OBC til stadighed medlemmernes interesser på forbilledlig vis. Han har deltaget i talrige møder med vores forskellige samarbejdspartnere som en dygtig og velforberedt forhandler. Bestyrelsesmøderne i Låneforeningen blev afviklet effektivt i en rar atmosfære under OBC’s ledelse.

På samtlige medlemmers vegne blev OBC takket og ”begavet” af bestyrelsen og ansatte.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde den 23.5.2005 indtrådte Henrik Grønholm som nyt bestyrelsesmedlem. Henrik overtog ved nykonstitueringen Flemming Barfreds job som sekretær. Flemming Barfred blev valgt til næstformand og jeg blev valgt til formand.

Låneforeningens forretningsfører Hans Kongsgård kom på et bestyrelsesmøde kort før sommerferien uforvarende til at nævne, at han blev ansat i foreningen i 1980. Denne bemærkning resulterede i en voldsom overskridelse i budgettet for 2005 under posten ”Møder”, da Låneforeningen inviterede samtlige medlemmer og forretningsforbindelser til en reception på Hillerødgades Skole, hvor Hans på behørig vis blev fejret.

I beretningen for 2004 beskrev OBC de vanskeligheder som Låneforeningen fik på grund af Accentures fejlagtige lønudbetalinger. Problemerne fortsatte i 2005 og resulterede i at kommunen opsagde samarbejdet med Accenture og indgik en ny aftale med KMD. Låneforeningen har stadig et økonomisk mellemværende med Accenture, som foreningens kasserer på et senere punkt vil gøre rede for.
Foreningens kasserer har haft behov for betalt medhjælp for at spore restanter og medlemmer med tilgodehavender, som følge af de mange fejl i indberetningerne fra Accenture. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet.

Ultimo 2005 overtog KMD administrationen af lønudbetalingen. KMD fremrykkede indberetningsdatoerne, hvilket i mange tilfælde kan forsinke både ikrafttrædelsen af en lønforskrivning og et stop i lønforskrivningen, når sidste ydelse er betalt. Udover sidstnævnte ændringer opstod der naturligvis indkøringsfejl af forskellig slags i de første lønudbetalinger, som KMD stod for. På grund af de fremrykkede indberetningsfrister kan det tage foreningen en måned ekstra at rette de fejl, som opstår.

>>læs videre


Låneforeningen for Lærere