L f L - Låneforeningen for Lærere
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling
Fredag den 11.3.2011 kl. 16.00
Frydendalsvej 24

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af:

På valg:

a) 2 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer
Henrik Grønholm
Jørgen Hamann

b) 2 bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsessuppleanter
Miki Kalfner
Ole Wenkens

c) 2 revisorer

Revisorer
John Karstad
Lars Johansen

d) 2 revisorsuppleanter

Revisorsuppleanter
Kaj Gulstad
Ole Mørk

6. EventueltLåneforeningen for Lærere