L f L - Låneforeningen for Lærere
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

På den ordinære generalforsamling fredag den 12. marts 2010 blev punkt
4 på dagsordenen:

''Forslag til vedtægtsændringer foranlediget af den forventede sammenlægning
af Københavns Lærerforening og Danmarks Lærerforening''

enstemmigt vedtaget.

Da 2/3 af medlemmerne ikke var til stede,
skal forslaget ifølge vedtægterne § 18 stk. 2 forelægges en sammenkaldt
ny generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling blev varslet i KK nr. 4 2010.

Ekstraordinær generalforsamling
Fredag den 26.3.2010 kl. 15.00
Frydendalsvej 24

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forslag til vedtægtsændringer foranlediget af den forventede

  sammenlægning af Københavns Lærerforening og Danmarks Lærerforening.

3. Eventuelt.Låneforeningen for Lærere