L f L - Låneforeningen for Lærere
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER.

§1

Navn
Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LFL).
Hjemstedet er Københavns Kommune.

§2

Formål
Foreningen har til formål på grundlag af en administrationsaftale med et
pengeinstitut at skaffe lån til medlemmer af Københavns Lærerforening
og Skolelederne Københavns Kommune.

§3

Medlemmer
Medlem af LFL er enhver, som har stiftet lån gennem LFL.
Forudsætningen for at få lån er, at vedkommende jf. §2
er ansat i Københavns Kommune som:

 • tjenestemand
 • overenskomstansat uden tidsbegrænsning på månedsløn, og som har været
  ansat på disse vilkår i mindst 1 år
  eller
 • åremålsansat som leder, hvis lånet kan afvikles inden udløbet af åremålet
 • ved pensionering er overgået fra en tjenestemands - eller
  overenskomststilling i Københavns Kommune


  Låneforeningen for Lærere