L f L - Låneforeningen for Lærere
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING D.13.03.09

Låneforeningen for Lærere Under Københavns Kommune.
Ordinær generalforsamling.
Fredag den 13. marts 2009 kl. 16.00
Frydendalsvej 24.

DAGSORDEN:

1.Valg af dirigent.
2.Beretning.
3.Regnskab.
4.Indkomne forslag.
5.Valg af:

På valg:

a) 2 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer
Henrik Grønholm
Jørgen Hamann

b) 2 bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsessuppleanter
Miki Kalfner
Ole Wenkens

c) 2 revisorer

Revisorer
John Karstad
Lars Johansen

d) 2 revisorsuppleanter

Revisorsuppleanter
Kaj Gulstad
Ole Mørk

6. Eventuelt


Låneforeningen for Lærere