L f L - Låneforeningen for Lærere
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008.


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, fredag den 29. februar 2008 kl.16.00,
i KL's hus, Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af:
   a) 3 bestyrelsesmedlemmer.
   b) 2 bestyrelsessuppleanter.
   c) 2 revisorer.
   d) 2 revisorsuppleanter.
6. Eventuelt.

NB: Denne dagsorden vil ligeledes kunne ses i KK nr.4.

Regnskabet ligger til gennemsyn på KL's kontor ca.1 uge før afholdelse,
og hovedtallene kan ses på foreningens hjemmeside ca. 1 uge før afholdelse!

På foreningens vegne

Hans Kongsgård Sørensen


Låneforeningen for Lærere