L f L - Låneforeningen for Lærere
ANSØG OM LÅN

Hvem kan låne og hvor meget?:

For at opnå lån i foreningen skal man være opmærksom på følgende:

  - Du skal have været ansat i mindst ét år.
Afhængig af din ansættelses varighed er mulighederne for lån forskellige:
Ansættelse mindst ét år: låneloft 100.000 kr.
Ansættelse mindst tre år: låneloft 150.000 kr.
Ansættelse mindst fem år: låneloft 200.000 kr.

  - Uanset hvilket beløb man låner, er tilbagebetalingsperioden minimum 1 år og
maksimum 10 år.

- Du skal opfylde vedtægternes § 3, stk. 3, hvor det kræves, at man kan få
lønforskrivning. Det vil sige, at afdrag+gruppelivspræmien trækkes i lønnen
hos din arbejdsgiver.
  Dette er intet problem ved ansættelse i Københavns eller Frederiksberg kommune.

  - Du skal være kreditværdig.
Låneforeningens nuværende krav for kreditværdighed foreskriver, at
husstandens samlede gæld ikke må overstige værdien af aktiver med mere
end 250.000 kr.

Heri er dit mulige lån i låneforeningen medregnet.

  Et eksempel:
Du skylder 750.000 kr. i en lejlighed, som er værdisat til 700.000 kr.
(netto -50.000 kr.) Du skylder desuden 60.000 i almindelig bankgæld som
banklån, kassekredit eller lign. (netto -60.000 kr.)

  Samlet skyldes netto 110.000 kr.
Ved lån i låneforeningen kan du derfor opnå et lån på maksimalt 140.000 kr.,
derefter rammes kreditværdighedens loft på 250.000 kr. i samlet gæld inkl.
lånet i Låneforeningen.

  - Du skal have tilbagebetalt dit lån inden du fylder 67 år.
  Men hvis du fylder 67 år i lånets løbetid, kan du stadig låne.
I dette tilfælde kræves der så anden sikkerhed for lånet i form af kautionsbevis.

Hvordan opnår jeg lån?:

Du har nu to muligheder:

1. Ved internet og post

ansøgningsskema
Udfyld ansøgningsskemaet. Tag en fotokopi af dit pas eller kørekort og en
fotokopi af sidste lønseddel samt sidste årsopgørelse fra Told og Skat.
Er du gift eller samlevende skal din ægtefælle/samlever være medunderskriver på
lånet og derfor sender du også kopi af dennes pas/kørekort, lønseddel og
årsopgørelse.
Har du/I en andelsbolig skal du også medsende en kopi af boligforeningens sidste
regnskab, hvori værdien af din andel fremgår, samt kopi af andelsbevis.

Underskriv ansøgningsskemaet og send det med bilagene til lfl@dlf.org eller

Låneforeningen for Lærere i København
c/o Københavns Lærerforening
Frydendalsvej 24
1809 Frederiksberg C

5 dage senere har du modtaget de endelige lånedokumenter til underskrift.

Lånedokumentet underskrives af dig og evt. ægtefælle/samlever og sendes til
Lån & Spar Bank i medsendte kuvert. Husk korrekt frankering.

Efter en endelig kreditvurdering i Lån & Spar Bank, vil lånebeløbet herefter
blive indsat på din konto inden for 5 bankdage.

2. Ved personlig kontakt og rådgivning

Send en mail til lfl@dlf.org eller du kan også ringe til Låneforeningen
mandag - fredag på KLF's telefon 33 22 33 22 og aftale et møde med
Hanne Spiegelberg.
Foreningens åbningstider følger KLF's åbningstider, som du finder på www.klfnet.dk

Til mødet skal du medbringe fotokopi af dit pas eller kørekort, fotokopi
af sidste lønseddel samt den sidste årsopgørelse fra Told og Skat.
Er du gift eller samlevende skal din ægtefælle/samlever være medunderskriver på
lånet og derfor sender du også kopi af dennes pas/kørekort, lønseddel og
årsopgørelse
Har du/I en andelsbolig skal du også medsende en kopi af boligforeningens sidste
regnskab, hvori værdien af din andel fremgår, samt kopi af andelsbevis.

Lånedokumenterne printes og underskrives under mødet.

Efter en endelig kreditvurdering i Lån & Spar Bank, vil lånebeløbet herefter
blive indsat på din konto inden for 5 bankdage.